In deze map zijn 152 Gorzen afgebeeld

135 Geelgors.

 4 Ortolaan.

15 Rietgors

©  Gefotografeerd door Theo van de Mortel.

WGeelgors 01321