In deze map zijn 10 foto's van Hoppen afgebeeld.

© gefotografeerd door Theo van de Mortel. 

Bij klik grote afbeelding.

In deze map zijn 50 niet Europese vogels afgebeeld.

© gefotografeerd door Theo van de Mortel.

Jufferkraanvogel paar 02405
Jufferkraanvogel paar 02405
Zwarte ooievaar 02409
Zwarte ooievaar 02406
Zwarte ooievaar 02659
Zwarte ooievaar 02656
Zwarte ooievaar 02437
Zwarte ooievaar 02398
Zwarte ooievaar 02396
Zwarte ooievaar 02658
Zwarte ooievaar 02658
Zwarte ooievaar 02644
Zwarte ooievaar 02644

Nieuwe foto's 2023.

In deze map zijn  foto's afgebeeld.

© gefotografeerd door Theo van de Mortel.

Waterspreeuw
Waterspreeuw 7135
Waterspreeuw 7135
Rosse Grutto 06502
Rosse Grutto 06502
Rosse grutto
Rosse grutto
Zwarte ooeievaar 02904
Kneu man 09841
Kneu man 09841
Geoordefuut 02536
Geoordefuut 02536
Zwarte ooievaar 02874
Zwarte ooievaar 02880
Zwarte ooievaar 02880
Ooievaar 01690
Ooievaar 01690
Ooievaar 01695
Ooievaar 01695
Ooievaar 01699
Ooievaar 01429
Nijlgans 01720
Keizergans 00556
Gelderse Landgans op nest 01273
Gelderse Landgans op nest 01273
Ooievaar 01695
_Ooievaar 2921.jpg
Nijlgans juveniele01723
Nijlgans juveniele01723
Nijlgans 01720
Nijlgans 01720
Ooievaar 01429
Ooievaar 01429
Keizergans 00552
Keizergans 00552
Boerengans 01280
Boerengans 01280
Kolgans 00617
Kolgans 00617
Kleinezwaan 6452.jpg
Kleinezwaan 6452.jpg
Nachtzwaluw 08884
Nachtzwaluw 08884
Nachtzwaluw 08909
Nachtzwaluw 08906
Nachtzwaluw 08886
Nachtzwaluw 09500 (2)
Nachtzwaluw 08924
Nachtzwaluw 00639
Nachtzwaluw juveniele 08582
Nachtzwaluw juveniele 08582
Ransuil jong & eieren 01769
Ransuil jong & eieren 01769
Ransuil 01773
Slechtvalk 08331
Slechtvalk 08331
Slechtvalk 08349
Stepe x Steenarend 01442
Stepe x Steenarend 01442
Kievit 00150
Ransuil 01762
Ransuil 01772
Ransuil 01772
Ransuil 01774
Slechtvalk 08373
Slechtvalk 08361
witgatje 4181
witgatje 4181
Kievit 00151
Kievit 00151
Waterhoen 00719
Rietgans 00616
Rietgans 00616
Rietgans 00639
Rietgans 00639
Rietgans 00632
Rietgans 00632
Kolgans 00614
Sneeuwuil 01051
Sneeuwuil 01048
Scharrelaar 010
Scharrelaar 010
Scharelaar 013
Slangenarend 01610
Slangenarend 01610
Oeraluil 01598
Oeraluil 01598
Oeraluil 01597
Oeraluil 01597
Slangearend 01587
Slangearend 01587
Slangearend 01605
Slangearend 01605
Zwarte ooievaar 01632
Zwarte ooievaar met Voorn 01493
Kleine Bonte specht vrouw 04063
Kleine Bonte specht vrouw 04063
Oeraluil 01597
Sneeuwuil 01038
Sneeuwuil 01038
Scharelaar 012
Scharelaar 006
Slangearend 01587
Zwarte ooievaar 01512
Zwarte ooievaar met Voorn 01494
kleine Bontespecht 285B
Oeraluil 01598
Gele Kwikstaart 09704
Gele kwikstaart 06756
Graspieper 07296
Roodborst Tapuit juveniel 09877
Roodborst Tapuit juveniel 09877
Noordse gelekwikstaart 06540
Noordse gelekwikstaart 06540
Noordse gelekwikstaart 06514
Noordse gelekwikstaart 06514
Patrijs 06208
Patrijs 06208
Kau 00758
Kau 00758
Kau 01484
Oehoe 01817
Oehoe 01817
Kleine bonte specht juveniele 04138
Kleine bonte specht juveniele 04138
Ortolaan 01475
Ortolaan 01475
Zeearend 01645
Zeearend 01643
Stepe x Steenarend 01445
Gele Kwikstaart man 09906
Gele Kwikstaart man 09906
Gele kwikstaart 04494
Boompieper 01245
Roodborst Tapuit 09833
Noordse gelekwikstaart 06547
Noordse gelekwikstaart 06547
Indiesegans 01653
Indiesegans 01653
Kau 00290
Bosuil 01646
Bosuil 01646
Oehoe 01819
Kleine bonte specht 04103
Zeearend 01638
Zeearend 01635
Zeearend 01635
Stepe x Steenarend 1441
Schots sneeuwhoen 01872
Schots sneeuwhoen 01890
Rodeibis 01905
Kleine karekiet 00294
Kleine karekiet 00294
Kleine karekiet 00980
Koekoek 00295
Koekoek 00645
Raaf 02426
Raaf 02426
Raaf 02528
Raaf 02528
Raaf 02615
Gierzwaluw 07891
Gierzwaluw 07891
Wespendief04186
Wespendief 04194
Wespendief 04194
Wespendief 04148
Wespendief 04132
Wespendief 04132
Wespendief 03327
Wespendief 03316
Wespendief juveniele 03161
Wespendief juveniele 03161
Wespendief 03131
Wespendief 01740
Wespendief 01656
Wespendief 01676
Wespendief 01775
Koekoek 00455
Koekoek 00711
Raaf 02526
Raaf 02551
Raaf 02789
Buidelmees 9858
Buidelmees 9858
Wespendief 04217
Wespendief 04178
Wespendief 04142
Wespendief 04125
Wespendief 04156
Wespendief juveniele 03202
Wespendief juveniele 03202
Wespendief 03404
Wespendief 03194
Wespendief juveniele 01833
Wespendief juveniele 01833
Wespendief 01801
Wespendief 01675
Wespendief 01669

Zomertortel Streptopelia turtur jong 13 dagen oud.

Zomertortel wildkleur_8173
Zomertortel Agaat mutant 01910
Zomertortel 02454
Zomertortel 02471
Zomertortel 02488
Zomertortel 02492
Zomertortel 02500
Zomertortel Pheo mutant 01808
Zomertortel 02464
Zomertortel 02457
Zomertortel 02490
Elenoravalk 03661
Elenoravalk 03717
Elenoravalk 03733
Wilde eend 02425
Wilde eend 02433
Zwarte Ooievaar 01960
Kleine zilverreiger 00014
Kleine zilverreiger 00014
Klene zilverreiger 00029
Kleine zilverreiger 00032
Kleine zilverreiger 00074
Kleine zilverreiger 00089
Kleine zilverreiger 03555
Kleine zilverreiger 00212
Nijlgans paar 09015
Nijlgans paar 09015
Nijlgans 08911
Nijlgans 09136
Witborst eend juveniele  04619
Kievit juveniele  04864
Kievit juveniele 01664
Elenoravalk 03675
Elenoravalk 03675
Elenoravalk 03731
Zanglijster juveniele01939
Zanglijster juveniele01939
Zanglijster 01943
Wilde eend man 02641
Wilde eend man 02641
Zwarte Ooievaar 01966
Kleine zilverreiger 00206
Kleine zilverreiger 03558
Kleine zilverreiger 00070
Kleine zilverreiger 00076
Kleine zilverreiger 00153
Kleine zilverreiger 00213
Kleine zilverreiger 00198
Nijlgans 08913
Nijlgans 08903
Knobel zwaan 00535
Scholekster 07613
Kievit juveniele  04832
Kievit juveniele 04859
Watersnip
Watersnip
Kievit juveniele 04798
Kievit juveniele 04886
Blauwborst 01312
Blauwborst 01312
Paapje 08841
Kievit juveniele 04800
Kievit juveniele 04796
Kievit juveniele 04796
Gele kwikstaard 08856
Paapje 08823
Paapje 08823
Blauwereiger 01206
Blauwereiger 01206
Witgadje 00858
Kwak 06256
Ooievaar 05609
Ooevaar 1e jaars 02123
Ooevaar 1e jaars 02123
Steenarend 02090
Arendbuizerd 02078
Arendbuizerd 02088