Nesten met eieren en jongen van Vogels

Veldleeuwerik
Alauda arvensis
Veldleeuwerik Alauda arvensis
Witte kwikstaart
Motacilla alba
Witte kwikstaart Motacilla alba
Zwarte roodstaart
Phoenicurus ochruros
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros
Kneu Linaria cannabia
Kneu Linaria cannabia
Kneu Linaria cannabia
Kneu Linaria cannabia
Nachtegaal Luscinia megarhynchos
Nachtegaal Luscinia megarhynchos
Ortolaan Emberiza hortulana
Ortolaan Emberiza hortulana
Putter Carduelis carduelis
Putter Carduelis carduelis
Putter Carduelis carduelis
Putter Carduelis carduelis
Wulp Numenius arquata
Wulp Numenius arquata

In deze map zijn 305 foto's van nesten met eieren of jonge Vogels afgebeeld.

Foto's van nesten zijn mede tot stand gekomen omdat,ik onderzoek vericht naar de in het wild levende Vogels, tenbehoeven van wetenschappelijke doelstelingen.

Ik ben dan ook bevoorrecht en mag foto's maken van deze nesten.

Het is wel zo dat bij bezoek aan nesten het belang van de Vogels op de eerste plaats staat.


Eieren en Nesten 2023.

Zomertortel 01804
Boomkruiper 01798
Putter 01788
Zomertortel 01813
Zomertortel 01808

Zomertortel mutant Pheo 14 dagen.