Agrarisch natuurbeheer werkt niet voor vogels, dieren, insecten en vlinders, maar wel voor de boer.