Eenden 2023

In deze map zijn 187 Foto's van Eenden afgebeeld.

© All rights recerved: gefotografeerd door Theo van de Mortel.

 5 Bergeend.

 5 Brilduiker.

 1 Carolieneend.

17 Cacarca.

 8 Eidereend.

 4 Grote zaagbek. 

25 Krakeend.

 4 Krooneend.

 8 Kuifeend.

 3 Manderijneend.

 6 Nonnetje.

  6 Pijlstaart.

 4 Rosse stekelstaart.

 5 Slobeend.

 5 Smient.

 6 Tafeleend.

26 Wilde eend.

26 Winter taling.

 8 Witoogeend.

 6 Zomertaling.

12 Topereend.