Jan-van-Gend - Meeuwen - Zwanen.2023

In deze map zijn 152 foto's van Jan-van-Gend / meeuwen en Zwaanen afgebeeld.

© All rights reserved: gefotografeerd door Theo van de Mortel.

 

21 Jan-van-Gend.

28 Kleine mantelmeeuw.

16 Kokmeeuw.

 1 Stormmeeuw.

14 Zilvermeeuw.

24 Knobelzwaan.

13 Wildezwaan.

 3 Kleine zwaan.